Gevaar vs Gezondheid

The Danger Zone

Je kent ze wel, die witte ruiten met rode rand, de gevarensymbolen die we aantreffen op chemische producten. En toch verbaasde het me onlangs dat, bij rondvraag, maar heel weinig mensen weten waar ze exact voor staan. Deze symbolen zijn de zogeheten GHS-symbolen ofwel het ‘Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals’. We vinden ze terug op schoonmaakmiddelen, wasproducten, luchtverfrissers, bestrijdingsmiddelen, lijm, verf en  bijtende middelen.


Deze is vast de bekendste en duidt de ontvlambaarheid van een product aan. Producten met dit symbool geven bij gebruik een onzichtbare damp vrij die snel in brand kan vliegen. Anti-vriesmiddel voor je auto, benzine, white spirit, verf in spuitbussen, contactlijm en luchtverfrisser zijn enkele voorbeelden.

 

Dit pictogram staat vermeld op alle corrosieve middelen. Deze producten zijn bijtend. In contact met de huid en bij inslikken veroorzaken ze zeer zware brandwonden. Ontkalker en ontstopper zijn bekende voorbeelden.


Het doodshoofd duidt op de giftigheid van een product. Producten met dit symbool zijn giftig tot dodelijk, bij inslikken, inademing of bij huidcontact. Voorbeelden: antivriesmiddelen (methanol), ontvlekkers en sprays voor het waterdicht maken van stoffen (bv. onderhoudsspray voor lederen schoenen of jassen).

 

Het uitroepteken wil zeggen dat een product irriterend of schadelijk is. Je ziet het vaak op afwasmiddel of op het doosje van de vaatwastabletten. Bij direct, herhaaldelijk of langdurig contact zorgen deze producten voor allergische reacties van de huid.


Een heel eng gevarensymbool is deze: de persoon met witte ster op de borstkas. Producten met dit symbool zijn kankerverwekkend en kunnen mutaties aan de genen toebrengen. Ze beschadigen organen en zijn uiterst gevaarlijk voor het voortplantingssysteem en het ongeboren kind. Thinner is zo’n product, maar ook onschuldig uitziende geurstokjes hebben dit symbool.

 

Nog zo’n engerd is het symbool met de verdorde boom en de dode vis. Producten met dit symbool zijn -hoe raad je het- milieugevaarlijk. Ze zijn zeer giftig voor het milieu en voor alles wat in het water leeft en brengen langdurige schade toe. Pesticiden in welke vorm dan ook, zijn hier het beste voorbeeld.

Ga zelf eens door je kasten en stel je de vraag of je deze producten echt nodig hebt. Vaak zijn er natuurlijke alternatieven beschikbaar.

Onderstaande symbolen staan op producten die je misschien minder snel zal tegenkomen, omdat ze niet voor huishoudelijk gebruik zijn. Maar nu ik toch bezig ben, maak ik het lijstje beter compleet.


Producten met dit symbool zijn bedoeld voor de professionele markt. Het gaat om producten die veel zuurstof bevatten en zo sterk de verbranding van ontvlambare stoffen bevorderen.

 

Ontplofbare producten kunnen ontploffen door schok, wrijving, vuur of warmte. Een voorbeeld is vuurwerk.

 

Producten die onder druk worden opgeslagen, krijgen dit pictogram. Zuurstofflessen, brandblusapparaten of gasflessen vallen hieronder.

Share your thoughts